چارت اداری
 
مدیر گروه ------------------------------------خانم حق پرست 
کارشناس گروه ------------------------------آقای محمدی نژاد
 
 
اعضای هیئت علمی
 

 ***************************** چارت درسی آموزش معلمان *****************************


آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3270062
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید