** اطلاعیه جدید **

شهریه ثابت دوره تابستان در ازای اخذ 6 واحد درسی وکمتر، نصف شهریه ثابت و درصورت اخذ بیش از 6 واحد درسی تا حداکثر 8 واحد ، دو سوم شهریه ثابت به همراه شهریه واحد های انتخابی لحاظ می شود.

 

شیوه نامه مالی جهت دریافت شهریه و هزینه های آموزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 

شیوه نامه مالی جهت دریافت شهریه و هزینه های آموزشی ترم تابستان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3317711
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید