اطلاعیه‌های آموزشی  اعم از تشکیل/عدم تشکیل کلاس‌ها و همچنین زمان کلاسهای جبرانی و امثالهم را در این صفحه به تفکیک دانشکده می‌توانید ملاحظه نمایید.

  1. مهندسی
  2. علوم پایه
  3. منابع طبیعی
  4. علوم ریاضی
  5. کشاورزی
  6. سایر

اطلاعیه آموزشی

دانشجویانی که درس ریاضیات  مهندسی ومعادلات با خانم دکتر طالقانی دارند جهت اعتراض به نمره نهایی از ساعت 8 تا ساعت 10 صبح ...

سه شنبه , تیر 01 1395
200

اطلا عیه آموزشی

دانشجویان رشته پرتو پزشکی درس فیزیک مدرن وکوانتوم با آقای دکتر فاضلی امتحان داده اند برای رسیدگی به اعتراض ورقه در ...

چهارشنبه , خرداد 26 1395
213

اطلا عیه آموزشی

دانشجویانی که با آقای دکتر اجاق زاده پروژه تخصصی دارند می بایست روز دوشنبه تاریخ 1395/3/10 از ساعت 9صبح به دفتر اساتید  ...

چهارشنبه , خرداد 05 1395
238

اطلا عیه آموزشی

دانشجویان رشته کامپیوتر در تمام مقاطع تحصیلی که تمایل به انتخاب واحد در ترم تابستان را دارند دروس پیشنها دی خو د را به ...

دوشنبه , خرداد 03 1395
332

کلاس جبرانی خانم مهندس ...

کلاس جبرانی خانم مهندس حداد زاده در تاریخ 1395/3/5درس سازه های بتن آرمه از ساعت 15 تا ساعت 17/15 برگزار می گردد

شنبه , خرداد 01 1395
244

کلاس فوق العاده آقای ...

کلاس فوق العاده آقای مهندس فلاح راد در تاریخ 1395/3/3 از ساعت 14 تا ساعت 16/30 در شبکه های کامپیوتری برگزار می گردد

شنبه , خرداد 01 1395
275

کالس جبرانی آقای مهندس ...

کلاس جبرانی آقای مهندس سروش در تاریخ 1395/3/3 در س ماشین 3 از ساعت 12/15 تا ساعت 14 واز ساعت 15/30 تا ساعت 17/45 درس ...

شنبه , خرداد 01 1395
242

کلاس جبرانی آقای دکتر ...

کلاس جبرانی آقای دکتر بیات در تاریخ 1395/3/5 در سیستم عامل پیشرفته ومهندسی نرم افزار پیشرفته در کلاس 202 از ساعت 11تا ...

شنبه , خرداد 01 1395
811

کالس جبرانی آقای دکتر ...

کلاس جبرانی آقای دکتر چراغی در تاریخ 1395/3/3 روز دوشنبه از ساعت 13 تا ساعت 15 در س عایق فشار قوی واز ساعت 15/15 تا ...

شنبه , خرداد 01 1395
729

کلاس جبرانی آقای دکتر ...

کلاس جبرانی آقای دکتر خوبکار درس طراحی الگورتم از ساعت 11تا ساعت 13در کلاس 208  تاریخ 1395/3/1بر گزار می گردد

شنبه , خرداد 01 1395
785

کلاس جبرانی آقای ...

کلاس جبرانی آقای دکتر برجی در تاریخ 1395/3/3 درس محیط پیوسته در کلاس 306 از ساعت 14تا ساعت 16/15 روز دوشنبه

پنج شنبه , ارديبهشت 30 1395
765

کلاس جبرانی آقای دکتر ...

کلاس جبرانی درس جبرخطی آقای دکتر قانع در تاریخ1395/3/3در کلاس 302 از ساعت 16/30/تا ساعت 18/48 بر گزار می گردد

چهارشنبه , ارديبهشت 29 1395
720

تحویل پروژآقای مهند س ...

تحویل پروژآقای مهندس آقاسیان در تاریخ 1395/3/9 از ساعت 14/30در کلاس 312می با شد

چهارشنبه , ارديبهشت 29 1395
751

کلاس جبرانی آقای دکتر ...

کلاس جبرانی آقای دکتر فلاح راد در تاریخ 1395 /3/4 روز سه شنبه در س پا یگاه داده از ساعت 12 تا ساعت 13/30 در کلاس 304 بر ...

چهارشنبه , ارديبهشت 29 1395
153

کلاس جبرانی آقای دکتر ...

کلاس جبرانی آقای دکتر مهدی نیا در تاریخ1395/3/4 درس تجهیزات پست از ساعت 8تا ساعت 10 در کلاس 304                     واز ...

چهارشنبه , ارديبهشت 29 1395
208

کلاس جبرانی آقای دکتر ...

کلاس جبرانی آقای دکتر مهدینا در تارخ1395/3/1 درس ماشین 3 از ساعت8ت10واز ساعت10 تا12در کلاس 307 واز ساعت14 تا ساعت 16 ...

چهارشنبه , ارديبهشت 29 1395
188

عدم تشکیل کلاس آقای دکتر ...

تمام کلاسهای آقای دکتر علی اصغر حسین زاده در تاریخ  1395/2/29تشکیل نمی گردد در ضمن کلاس هفته  آینده به تاریخ 1395/3/5 ...

سه شنبه , ارديبهشت 28 1395
174

کلاس جبرانی آقای دکتر ...

کلاس جبرانی دورس محاسبات عددی پیشرفته و ارتعا شات پیشرفته دکتر راهب غلامی در تاریخ 1395/3/5 از ساعت 9 لغایت 14کلاس 307  ...

سه شنبه , ارديبهشت 28 1395
210

کلاس جبرانی آقای دکتر ...

کلاس جبرانی درس مقدمه ای بر اجزائ محدود استاد راهب غلامی در تاریخ 1395/3/4از ساعت 10 تا ساعت 13در ساختمان فنی مهندسی بر ...

سه شنبه , ارديبهشت 28 1395
207

اطلا عیه آموزشی

دانشجو یان کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت که در نیمسال تا بستان 1395 تمایل به اخذ هریک از دروس بازار برق  وبرنامه ریزی  ...

سه شنبه , ارديبهشت 28 1395
248

استاد محدثه محسن پور

چهار شنبه 95/3/29 آزمایشگاه  ژنتیک 2   10/30-7/30 آزمایشگاه ژنتیک 2   13/30-10/30 آزمایشگاه ژنتیک 2  17-14 پنج شنبه 95/2/30 بیو تکنولوژی جانوری 10/30-7/30 شنبه 95/1/3 آزمایشگاه ژنتیک 2   ...

سه شنبه , ارديبهشت 28 1395
686

عدم تشکیل آزمایشگاه خانم محسن پور

آزمایشگاه های خانم محسن پور روزهای 18، 19، 25 و 26 اردیبهشت تشکیل نمی شود.

چهارشنبه , ارديبهشت 01 1395
284

عدم تشکیل کلاس آقای بذرافشان

کلاس های آقای بذرافشان روز جمعه 3 اردیبهشت تشکیل نمی شود

دوشنبه , فروردين 30 1395
307

عدم تشکیل کلاس های دکتر آسمار

کلاس های دکتر آسمار چهارشنبه 1 اردیبهشت تشکیل نمی شود

دوشنبه , فروردين 30 1395
284

خانم نسیبه عاشوری

کلاس مشاوره و راهنمایی خانم نسیبه عاشوری یکشنبه 29 فروردین ماه تشکیل نمی شود

شنبه , فروردين 28 1395
347

خانم نسیبه عاشوری

کلاس مشاوره و راهنمایی خانم نسیبه عاشوری یکشنبه 29 فروردین ماه تشکیل نمی شود

شنبه , فروردين 28 1395
526

خانم نسیبه عاشوری

کلاس مبانی مشاوره و راهنمایی خانم نسیبه عاشوری یکشنبه 29 فروردین تشکیل نمی شود

شنبه , فروردين 28 1395
303

کلاس مبانی مشاوره و راهنمایی خانم نسیبه عاشوری ...

شنبه , فروردين 28 1395
246

عدم تشکیل کلاسهای خانم دکتر شریعتی

کلیه کلاسهای خانم دکتر شریعتی از تاریخ 94/11/24 تا 94/11/27 تشکیل نمی شود.

شنبه , بهمن 24 1394
191

"قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد محیط زیست ...

  قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد محیط زیست ورودی 94 کلاسهای آزمایشگاه آلودگی صنعتی و سیستم اطلاعات جغرافیایی روز یک‌شنبه مورخ 94/7/19 تشکیل نمی‌گردد. قابل توجه است که تمامی کلاسهای بعداز ظهر ...

سه شنبه , مهر 14 1394
650

عدم تشکیل کلاس خانم اوشک سرایی

کلاسهای درس خانم اوشک سرایی در روزهای شنبه 93/1/30 و یکشنبه 93/1/31 تشکیل نخواهد شد.

شنبه , فروردين 30 1393
971

اطلاعيه عدم تشكيل كلاس

اطلاعیه مهم برای دانشجویان کارشناسی ارشد  کلاسهای پنجشنبه 19 فروردين خانم دکتر دانشمندی و دکتر امیر حامد رضایی تشکیل نمیگردد. تاریخ کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

چهارشنبه , فروردين 18 1395
218

Has no connect to show!

عدم تشكيل كلاس آقاي ابراهيمي و خانم قرباني

کلیه کلاسهای آقای مقداد ابراهیمی و خانم معصومه قربانی روز سه‌شنبه وچهارشنبه موزخ 95/2/28 و 95/2/29 برگزارنمی گردد.  

سه شنبه , ارديبهشت 28 1395
146

عدم تشكيل كلاس آقاي علي احترامي

کلیه کلاسهای علی احترامی درس تاریخ تحلیلی صدراسلام چهارشنبه مورخ  95/2/22 برگزارنمی گردد.  

دوشنبه , ارديبهشت 20 1395
212

عدم تشكيل كلاس آقاي روستايي

کلاسهای آقای علی روستایی درس تاریخ فرهنگ تمدن و تاریخ تحلیلی صدراسلام مورخ 95/2/19 روز یکشنبه عصربرگزار نمی گردد.

یکشنبه , ارديبهشت 19 1395
171

قابل توجه دانشجويان رشته ي روانشناسي

دانشجویان مقطع ارشد و کارشناسی رشته روانشناسی کلاسهای فردا دوشنبه 96/1/16 تشکیل می گردد.

دوشنبه , فروردين 16 1395
178

قابل توجه دانشجویان مترجمی زبان

کلیه کلاسهای آقای خزائی روز سه‌شنبه مورخ 94/12/11 که شامل درسهای دستور(1) و نامه‌نگاری می‌باشد تشکیل نمیگردد.  

شنبه , اسفند 08 1394
662

امتحان درس كاربرد كامپيوترونرم افزارهاي ترسيمي

  قابل توجه دانشجویان گروه معماری امتحان عملی درس کاربرد کامپیوتر ونرم افزارهای ترسیمی استاد پورنصیر روز چهارشنبه 94/10/16 ساعت 10 صبح در ساختمان فنی 2 گروه معماری برگزار میگردد     ...

یکشنبه , دی 06 1394
247

تغيير تاريخ امتحان درس آمار استنباطي دانشجويان

  دانشجویان ارشد روانشناسی بالینی تاریخ امتحان درس جبرانی آمار استنباطی از تاریخ 94/10/26 به تاریخ94/10/21 ساعت 10:30 تغییر یافته است.  

یکشنبه , آذر 29 1394
243

امتحان ميان ترم دانشجويان روانشناسي

  امتحانات میان ترم  آقای شمس الدینی به شرح زیر می باشد  احساس و ادراک 94/09/15   تفاوتهای فردی 94/09/18 مباحث اساسی در روانشناسی(2) 94/09/2    

چهارشنبه , آذر 04 1394
244

عدم تشکیل کلاس آقای ابراهیمی

  کلیه کلاس آقای ابراهیمی از روزشنبه مورخ 94/9/7 الی سه شنبه مورخ 94/9/10 برگزارنمیگردد.(گروه معارف)  

سه شنبه , آذر 03 1394
256

عدم تشکیل کلاس خانم نگاره

  کلاس خانم نگاره روزچهارشنبه مورخ 94/9/4 درس وصیت نامه امام (ره) و روز شنبه مورخ  94/9/7 درس دانش خانواده تشکیل نمی‌گردد. (گروه معارف اسلامی)

سه شنبه , آذر 03 1394
255

عدم تشکیل کلاسهای خانم کامیاب

                                 کلیه کلاس های نظری و عملی خانم کامیاب در روزهای شنبه 7 ، یکشنبه 8 ، دوشنبه 9 آذر ماه برگزار نمی گردد.

سه شنبه , آذر 03 1394
287

عدم تشکیل کلاس های خانم مهدی زاده

  کلیه کلاس های خانم مهدی زاده  سه شنبه مورخ 3 آذر ماه تشکیل نمی شود. 

دوشنبه , آذر 02 1394
250

عدم تشکیل کلاس های استاد تقوایی

کلیه کلاس های استاد تقوایی روز دوشنبه 2 آذر تشکیل نمی گردد.

یکشنبه , آذر 01 1394
328

کلاس‌های خانم پورشاهماری

  تمام کلاس‌های خانم پورشاهماری ، دروس تربیت بدنی در تاریخ یکشنبه اول آذر ماه برگزار نمی شود.  

شنبه , آبان 30 1394
361

قابل توجه دانشجويان روانشناسي

  کلیه کلاسهای آقای دکتر میرحسینی روز یکشنبه مورخ 94/09/01 تعطیل می باشد.

شنبه , آبان 30 1394
295

کلاسهای آقای ابراهیمی

  قابل توجه دانشجویان محترم کلاسهای آقای ابراهیمی روز یکشنبه مورخ 94/9/1 از ساعت 9:15 الی 15:45 برگزارنمیگردد. گروه معارف اسلامی  

شنبه , آبان 30 1394
304

قابل توجه دانشجویان محترم

  کلاسهای آقایان تقوایی ،ابراهیمی و خانم قربانی روزدوشنبه مورخ 94/8/25 از ساعت  7:45 صبح الی 17 برگزارنمیگردد.(گروه معارف اسلامی)    

دوشنبه , آبان 25 1394
284

قابل توجه دانشجویان روانشناسی

   کلیه کلاسهای خانم شمس نجاتی روز یکشنبه مورخ 94/08/24 تعطیل می باشد.  

سه شنبه , آبان 19 1394
299

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی

کلیه کلاسهای آقای دکتر نظام دوست روز یکشنبه مورخ 94/08/17 تشکیل نمی گردد.  کلاس مبانی مشاوره و راهنمایی خانم عاشوری روز یکشنبه مورخ 94/08/17 ساعت 16:30-15 تشکیل نمی گردد.

شنبه , آبان 16 1394
302

عدم تشکیل کلاس دکتر حجتی سعیدی

  درس دکترحجتي سعيدي تاريخ 94/8/13 ساعت 8 تا 10 برگزار نميگردد.  

سه شنبه , آبان 12 1394
277

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3212595
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید