بخشنامه                                            
                                                       
استاد داور پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری


چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله دکترای تخصصی با در نظر گرفتن امتیاز های تشویقی برای دستاوردهای پژوهشی
شرایط‌ همکاری‌  
 
        
بخشنامه ها
 

بخشنامه قرارداد دکتری تخصصی پژوهش محور 

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3268997
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید