اعضای هیئت علمی
 
 
 
 

چارت اداری
 
مدیر گروه -------------------------------------------- اسماعیل اقدامی


کارشناس گروه -------------------------------------- خانم برجی
 
 

 

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3270077
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید