مدیر گروه --------------- خانم طاهره حمزه‌پور
 

اعضای هیئت علمی
 برای دیدن چارت لطفا روی لینک کلیک نمایید.

 چارت درسی گروه روانشناسی بالینی تا سال 92