--------------- شرکتهای دانش بنیان ----------------


اساسنامه شرکتهای دانش بنیان

اعضای محترم هیات علمی و کارکنان ، فارغ التحصیلان ، دانشجویان و غیره بر اساس بخشنامه شرکتهای دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی فرم B1  و B2 را تکمیل نموده و به مرکز رشد و شرکتهای دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان  واقع در طبقه چهارم ساختمان کشاورزی و منابع طبیعی تحویل دهند.

 

فرم پذیرش شرکتهای دانش بنیان -فرم B1 ( نسخه WORD، نسخه PDF)

فرم تدوین طرح تجاری(BP)شرکتهای دانش‌بنیان-فرمB2(نسخهWORD، نسخهPDF)

فهرست کالاهای دانش بنیان (PDF)

 

 مجموعه آئین نامه ها و قوانین 

کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان

 شیوه نامه جدید پذیرش و استقرار هسته‌ها و واحدهای فناور مراکز رشد 

طرح جلد نهایی

فرم پیشنهاد اولیه طرح‌های کسب و کار دانش‌بنیان

نحوه مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3269023
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید