فیلتر
نمایش # 
نام مقام تلفن موبایل نمابر حومه استان کشور
مدیرمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات 225 01412222909
معاون پژوهشی معاون پژوهشی 302 014122200000
کشاورز مدیر امور مالی 250
ریاست دانشگاه ریاست دانشگاه 261
دفتر ریاست دفتر ریاست 232
فناوری اطلاعات کارشناس مرکز فناوری 235
سایت مرکز اینترنت مسئول سایت مرکز اینترنت 399
شبکه کارشناس شبکه 394
اداره فارغ التحصیلان مسئول فارغ التحصیلان 227
معاونت اداری و مالی معاونت اداری و مالی 218 0141-2228011
معاونت دانشجویی معاونت دانشجویی 444 0141-2229074
معاونت آموزش معاونت آموزش 258 2229075-0141
امور آموزش متصدی امور آموزش 251 0141-2229081
امور آموزش متصدی امور آموزش 251 0141-2229081-3
اداره آموزش کارشناس آموزش 251 0141-2229081-3
اداره آموزش کارشناس آموزش 249 0141-2229081-3
تایپ آموزش اپراتور 249 0141-2229081-3
اداره آموزش کارشناس آموزش 216 0141-2229081-3
بایگانی مسئول بایگانی 216 0141-2229081-3
بایگانی بایگان 216 0141-2229081-3

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3317294
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید