آيين نامه استعدادهاي درخشان باشگاه

فرم پيشنهاد طرح پژوهشي باشگاه پژوهشگران جوان

-فرم درخواست عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان

-فرم درخواست عضویت استعداد های درخشان در باشگاه پژوهشگران جوان

-فرم تقاضاي استفاده از تسهيلات چاپ مقالات ISI باشگاه پژوهشگران جوان

-فرم تقاضاي تاييديه قبل از شركت در كنفرانس‌هاي بين‌المللي باشگاه پژوهشگران جوان

-فرم تقاضاي استفاده از تسهيلات شركت در كنفرانس‌هاي بين‌المللي باشگاه پژوهشگران جوان

-فرم تقاضاي استفاده از تسهيلات چاپ مقالات  علمي - پژوهشي باشگاه پژوهشگران جوان

-فرم تقاضاي تاييديه قبل از شركت در همايش‌هاي معتبر داخلي باشگاه پژوهشگران جوان

-فرم تقاضاي استفاده از تسهيلات بن كتاب باشگاه پژوهشگران جوان

-فرم تقاضاي استفاده از تسهيلات خريد كتاب از اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان

-فرم درخواست استفاده از تسهيلات تخفيف شهريه باشگاه پژوهشگران جوان

-فرم تقاضاي استفاده از تسهيلات تشرف به مكه معظمه و ساير عتبات و عاليات باشگاه  پژوهشگران جوان

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3268973
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید