رئیس دانشکده------------------------------------------------------------ دکتر عباسعلی زمینی

معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده --------------------------------- دکتر حمید پیام

مدیر گروه کارشناسی ارشد شیلات------------------------------------- دکتر مسعود فرخ روز

مدیر گروه کارشناسی شیلات ------------------------------------------- دکتر مسعود فرخ روز

مدیر گروه کارشناسی ارشد و کارشناسی محیط زیست ------------- دکتر لیلا اوشک سرایی

مدیر گروه کارشناسی ارشد جنگلداری -------------------------------- دکتر حمید پیام

مدیر گروه کارشناسی جنگلداری---------------------------------------- دکتر پیام

رئیس اداره‌ی پژوهش --------------------------------------------------- دکتر آرمین هاشمی

رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی و علوم دریایی -------------------------- دکتر حبیب وهاب زاده رودسری

مسئول دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده -------------------------------- حجت السلام حاج رضا رحیمی

کارشناس گروه محیط زیست و جنگل ----------------------------------- سرکار خانم عذرا کاظمی

کارشناس گروه شیلات --------------------------------------------------- خانم عذرا کاظمی

رئیس اداره خدمات دانشجویی-------------------------------------------- دکتر وحید همتی

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3319468
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید