جناب آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 1394/08/21 از توانمندی‌های واحد لاهیجان نظیر مرکز تحقیقات علوم شیلاتی و فنون دریایی دکتر کیوان و همچنین سامانه آزمایشگاههای همکار آزاد (ساها) بازدید نمودند و همراه با هیات همراه و در حضور نماینده محترم مردم شهرستان لاهیجان و مسئولین دانشگاه نسبت به  افتتاح مرکز رشد واحدهای فناور که حوزه فعالیت آن در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد، اقدام نمودند.