نام:                        علی اصغر

نام خانوادگي:           عاشوری

تحصيلات:                 کارشناس آموزش ابتدایی

سمت:                     مسئول حفاظت و انتظامات

شماره تماس:           3-42229081 داخلي (241)

   

 

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3269906
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید