نام:                        غفار

نام خانوادگي:          عاشوری

تحصيلات:                دیپلم

سمت:                   مسئول خدمات

شماره تماس:          3-2229081-0141 داخلي(201)

 

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3269858
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید