جستجوی سمت


فیلتر
نمایش # 
نام مقام تلفن نمابر
دفتر رياست دفتر رياست 42229080
فن آوری واطلاعات فن آوری واطلاعات 42222909
اداره حقوقی اداره حقوقی 42222910
روابط عمومي روابط عمومي 42247004
معاونت دانشجویی معاونت دانشجویی 42229074
مدیر امور دانشجویی مدیر امور دانشجویی 42239049
اداره فارغ التحصیلان اداره فارغ التحصیلان 42247011
صندوق رفاه دانشجویی صندوق رفاه دانشجویی 42222907
مرکز مشاوره مرکز مشاوره 42239048
درمانگاه درمانگاه 42247020
اداره تربیت بدنی اداره تربیت بدنی 422305603
معاونت اداري و مالي معاونت اداري و مالي 42228011
مدیر مالی مدیر مالی 42227302
حسابداری دانشجویی حسابداری دانشجویی 42247017
مدير اداری مدير اداری 42228701
صدور چک صدور چک 42228012
حسابداري اداري حسابداري اداري 42247007
تداركات تداركات 42222601
معاونت آموزشی معاونت آموزشی 42229075
مدير آموزش مدير آموزش 42227301

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3319987
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید