نشست هم اندیشی حلقه صالحین بسیج کارکنان با موضوع روایتگری حماسه دفاع مقدس برگزار گردید.

تنظیم و درج خبر : علیرضا پرندوش

عکاس : محمود کامی ، علیرضا پرندوش

تاریخ و ساعت درج خبر : یکشنبه 94/7/5 - ساعت 15 : 19