نام:                      مجید

نام خانوادگي:        عاشوری

تحصيلات:              دكتری زراعت - گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی

سمت:                 سرپرست معاونت آموزشي

شماره تماس:        42229075-013

پست الکترونیک:   

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3316409
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید