نام:                            مهران

نام خانوادگي:              بركتان

تحصيلات:                    کارشناس ارشد مدیریت آموزش

سمت:                       رئیس اداره برنامه ریزی آموزشی

شماره تماس:             (251)3-42229081

 

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3298526
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید