نام:                    محمد حسن   

نام خانوادگي:      حاجي اقدم 

تحصيلات:            ديپلم

سمت:                متصدي امور آموزش 

شماره تماس:      (251)-3-2229081-0141

 

-------------------------------------------------

نام:                   مسعود 

نام خانوادگي:      عميدي ذوقي

تحصيلات:            ديپلم

سمت:                متصدي امور آموزشي

شماره تماس:       (251)-3-2229081-0141

 

-------------------------------------------------

نام:                      اسداله

نام خانوادگي:        عبدالهيان

تحصيلات:             كارشناسي

سمت:                 كارشناس آموزش

شماره تماس:       (251)-3-2229081-0141

 

-------------------------------------------------

نام:                      زهرا

نام خانوادگي:         پاكدل

تحصيلات:              ليسانس ادبيات

سمت:                 كارشناس آموزشي

شماره تماس:       (249)-3-2229081-0141

 

-------------------------------------------------

نام:                      سيد زليخا

نام خانوادگي:         ميرمويدي

تحصيلات:              ديپلم

سمت:                  اپراتور

شماره تماس:        (249)-3-2229081-0141

 

 

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3314195
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید