نام:                     حسن

نام خانوادگي:        صفري

تحصيلات:              فوق ديپلم  

سمت:                 مسئول بايگاني

شماره تماس:        (216)3-2229081-0141

 

--------------------------------------------------------

نام:                     عباس

نام خانوادگي:       نظامي

تحصيلات:             فوق ديپلم

سمت:                 بايگان

شماره تماس:       (216)3-2229081-0141

 

 

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3319487
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید