نام :                     ابوالحسن

نام خانوادگی :       نجفی

مدرک تحصیلی :   دیپلم

رشته تحصیلی :   طبیعی

سمت :               مسئول گزینش

شماره تماس:     2222146-0141

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3298519
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید