نام                :        علی     
         

نام خانوادگي   :       ربیع پور   

تحصيلات         :       کارشناسی آموزش ابتدایی         

سمت            :       مدیر حراست

شماره تماس   :       42239053
 
فاکس            :       42227904 
 
صندوق پستی :       44145 - 1447
 

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3319867
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید