نام :                      سید علیرضا
نام خانوادگی :       میر حیدری
مدرک تحصیلی:     کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی :     فقه و مبانی حقوق
سمت :                 رئیس اداره حقوقی
شماره تماس :       01412227904 

 

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3298531
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید