نام:                      علي

نام خانوادگي:         بيداوسي

تحصيلات:              كارشناسي تئاتر-نمايش((گرايش كارگرداني))

سمت:                 كارشناس پژوهشي

شماره تماس:        2222602-0141 

 

 

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3317324
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید