سامانه اطلاع رسانی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان

یکشنبه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۸
الأحد, ۲۸ جمادى الثانية ۱۴۴۱
Sunday, 23 February 2020

  

 

چهار شنبه 95/3/29

آزمایشگاه  ژنتیک 2   10/30-7/30

آزمایشگاه ژنتیک 2   13/30-10/30

آزمایشگاه ژنتیک 2  17-14

پنج شنبه 95/2/30

بیو تکنولوژی جانوری 10/30-7/30

شنبه 95/1/3

آزمایشگاه ژنتیک 2   10/30-7/30

آزمایشگاه ژنتیک 2     13/30-10/30

آزمایشگاه بیو تکنولوژی  18/30-14

دوشنبه 95/3/3

آزمایشگاه بیو تکنولوژی 12/15-7/45

 

 

جلسه دفاع- علوم پایه

اطلاعیه های آموزشی علوم پایه