نام:                       مرتضي              

نام خانوادگي:           ابراهيمي

تحصيلات:               كارشناسي ارشد نرم افزار

سمت:                  كارشناس مسئول شبكه

شماره تماس:          2222149-0141 ---- داخلی(349)

 

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3264566
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید