نام:                       عبدالوحید

نام خانوادگي:         پیراسته

تحصيلات:               ليسانس مدیریت بازرگانی

سمت:                  حسابدار(مسئول امور شهريه دانشجويي)

شماره تماس:         3-2229081-0141

 

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3269918
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید