نام:                           ایمان

نام خانوادگي:              شیرینکام

تحصيلات:                   لیسانس مدیریت

سمت:                       مسئول تداركات

شماره تماس(داخلی) :  349        

 

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3270061
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید